Hướng dẫn mua mã thẻ Game bằng tài khoản Bảo Kim

171

Hôm nay chúng tôi giới thiệu cách mua thẻ game bằng hình thức trực tuyến bằng tài khoản bảo kim giúp tiết kiệm thời gian.

Truy cập http://store.baokim. vn Chọn mua mã thẻ Game

Bước 1: Chọn nhà phát hành và mệnh giá thẻ

Mua mã thẻ Game Bảo Kim

Bước 2: Nhập mã xác minh giao dịch

Mua mã thẻ Game Bảo Kim

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Bảo Kim

Mua mã thẻ Game Bảo Kim

Xác minh giao dịch bằng mã OTP

Mua mã thẻ Game Bảo Kim

Hoàn thành giao dịch.

NGUỒN:baokim